Spelregels

Van toepassing sinds: di, 03 mrt 2020
Laatste update: zo, 12 jul 2020 om 11:12


Spelregels voor aanbieders

Met Workshop.nl kan elke aanbieder gratis zijn activiteiten op de site aanbieden [partijen die op de voorpagina willen of uitgelicht willen worden betalen een extra fee]. Werkelijke boekingen zijn onderhevig aan een afgesproken commissie (zie ook Gebruiksvoorwaarden Aanbieder).

Regels

De volgende regels zijn van toepassing op alle informatie die wordt geüpload naar Workshop.nl:

  • De verstrekte informatie moet correct, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
  • Alleen foto's / afbeeldingen die eigendom zijn van de aanbieder(s) (of waarvoor ze toestemming hebben) zijn toegestaan.
  • Elke activiteit moet de details bevatten van één type activiteit, met een specifieke prijs en duur. Ook kunnen meerdere datums worden vermeld (voor workshops die het hele jaar door worden gegeven). Dit is zodat potentiële geïnteresseerden duidelijk kunnen zien wat zij kunnen verwachten en eventueel dit kunnen vergelijken. Verder hebben zij zo toegang tot alle informatie die ze nodig hebben om door te gaan en de workshop te boeken.
  • Activiteiten mogen niet worden gebruikt om te adverteren voor anderen dan Workshop.nl. Overtreding hiervan zal leiden tot directe uitsluiting van Workshop.nl
  • Geef zo veel mogelijk informatie over wat er wordt geleerd / aangeboden. Vul alle secties volledig in en houd er rekening mee dat door het duidelijk maken van wat u aanbiedt, de kans groter is dat u boekingen op uw activiteit(en) krijgt.
  • Houd er rekening mee dat u door het indienen van inhoud op Workshop.nl een niet-exclusief, royaltyvrij, permanent, onherroepelijk recht verleent om de geleverde inhoud in alle media te gebruiken, reproduceren, verspreiden of publiceren. U erkent dat Workshop.nl naar eigen goeddunken ervoor kan kiezen om uw opmerkingen of beoordelingen te vermelden en volledige rechten heeft om deze inhoud in onze marketingactiviteiten te gebruiken voor zover van toepassing.
  • Alle aanbieders die bij Workshop.nl zijn geregistreerd, kunnen zich op elk gewenst moment tegen betaling wenden tot onze creatieve contentbewerking om hun inhoud online te optimaliseren of hun abonnement te upgraden.
  • Workshop.nl behoudt zich het recht voor om accounts te sluiten of op te schorten als onze richtlijnen worden overtreden of klachten worden ontvangen. Meer informatie vindt u in onze Knowledge base sectie op https://support.workshop.nl/
  • Om een ​​positieve service voor onze gebruikers te behouden, wordt van actieve aanbieders verwacht dat ze snel op berichten over hun activiteiten reageren (binnen 48uur). We sturen herinneringen via telefoon en e-mail in het geval van onbeantwoorde berichten, maar als we geen contact kunnen maken, worden de bijbehorende activiteiten na 14 dagen automatisch gearchiveerd.
Klantbeoordelingen (a.k.a. reviews)

Klantbeoordelingen helpen aanbieders erkenning, feedback en getuigenissen te krijgen, wat van onschatbare waarde is voor het aantrekken van nieuwe klanten.

Beoordelingen van klanten die op deze site worden geplaatst, zijn het exclusieve eigendom van Workshop.nl en mogen niet elders worden gerepliceerd. Hoewel we de geposte inhoud nauwlettend in de gaten houden, bewerkt of controleert Workshop.nl niet van tevoren, de beoordelingen die op deze site worden geplaatst. Workshop.nl behoudt zich niettemin het recht voor om naar eigen goeddunken om welke reden dan ook review-inhoud zonder kennisgeving te verwijderen. In zeer zeldzame gevallen laten klanten negatieve beoordelingen achter die teleurstelling uiten, ook deze horen op onze site. Aanstootgevende en ongepaste opmerkingen worden door de beheerder verwijderd, evenals opmerkingen van degenen die niet daadwerkelijk bij de activiteit in kwestie zijn geweest. Houd er echter rekening mee dat Workshop.nl geen andere negatieve beoordelingen op verzoek van aanbieders verwijdert zonder een specifiek schriftelijk verzoek van de beoordelaar.

Kennisgeving en verwijderingsbeleid

Workshop.nl werkt op basis van "kennisgeving en verwijdering". Als u klachten of bezwaren hebt tegen materiaal of inhoud, waaronder beoordelingen van klanten die op deze site zijn geplaatst, of als u van mening bent dat materiaal of inhoud op deze site inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit, neem dan onmiddellijk contact met ons op en wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om illegale inhoud binnen een redelijke termijn verwijderen.

Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid

Workshop.nl zet zich in om creatief leren en ervaren voor alle individuen te bevorderen.

Wij zijn van mening dat iedereen die het Workshop.nl-platform als klant of aanbieder gebruikt, met waardigheid en respect moet worden behandeld. We vragen dat alle aanbieders die het platform gebruiken, een omgeving bieden die vrij is van oordeel of vooringenomenheid, ongeacht ras, religie, nationale afkomst, etniciteit, handicap, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid of leeftijd.

Waar handicap of fysieke uitdagingen een belemmering voor deelname kunnen zijn, vragen we cursusaanbieders om alle redelijke aanpassingen mogelijk te maken om maximale veilige inclusie voor iedereen mogelijk te maken, en als dit niet mogelijk is, dit vooraf duidelijk te maken.